Vyhotovenie stavby

Nosný konštrukčný systém:

Kombinovaný

Obvodový plášť:

Kombinovaný

Deliace priečky:

Strešná konštrukcia:

Kontaktný zatepľovací systém:

Komunikácia:

Balkóny a terasy:

Steny a povrchové úpravy:

Svetlá výška podlažia:

Výplne otvorov:

Vzduchotechnika a chladenie:

Napojenie na kanalizáciu a odpadové hospodárstvo:

Voda:

Vykurovanie:

Elektroinštalácia:

Spoločné priestory:

Pivničné priestory:

Vstupná hala:

Exteriér:

Spoločné priestory exteriéru